Wczytywanie...

DANE REJESTROWE


NIP: 554-22-07-059
REGON: 092340081
KRS: 0000036404

ODDZIAŁ


ul. Zwycięstwa 19
64-800 Chodzież
chodziez@golebiewska.pl
tel. 67 306 70 70
67 306 70 71
fax 67 306 77 77

SIEDZIBA


ul. Nowa 29/11
85-119 Bydgoszcz
sekretariat@golebiewska.pl
tel. 52 506 55 10
52 506 55 11
fax 52 506 50 03
Zaloguj się Kontakt
ikonka miasta

Profesjonalne doradztwo

Oferowane przez nas usługi znacznie wykraczają poza samo pośrednictwo ubezpieczeniowe, rozumiane, jako zawieranie lub pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego. Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych „Gołębiewska” Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy działający w Twoim imieniu, jako Twój pełnomocnik, który w odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, jest niezależnym pośrednikiem swojego Klienta, którego reprezentuje w relacjach z ubezpieczycielami. Klient nie ponosi kosztów korzystania z naszej pomocy, a wartością dodaną są pozostałe elementy oferowanej usługi.
Obejmują one w szczególności: kompleksową obsługę techniczno-ubezpieczeniową, prawną spraw związanych z występowaniem ryzyk losowych, poprzez ich ubezpieczenie, a także bieżącą obsługę umów ubezpieczenia i wszechstronną pomoc w razie wystąpienia szkód.
W praktyce współpraca w odniesieniu do skali czasu opiera się na następujących elementach:
  • AUDYT UBEZPIECZENIOWY - który polega na przeglądzie, identyfikacji i ocenie ryzyk towarzyszących działalności Klienta. Jego wyniki dają podstawy zarówno do podjęcia koniecznych działań prewencyjnych, jak i do zbudowania racjonalnego programu ubezpieczeń.

  • PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - to element polegający na opracowaniu rzetelnego i kompleksowego programu ochronnego, który powstaje dopiero po przeprowadzeniu AUDYTU. Budowany Program nie może być zbiorem przypadkowych zadań, lecz musi się opierać na ocenie realnych zagrożeń oraz potrzeb i możliwości Klienta. Należy pamiętać, że ubezpieczenie to tylko jedna z metod ochrony przed skutkami szkód losowych.

  • POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE - funkcja brokera nie zaczyna się, ani nie kończy na zawieraniu lub pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest efektem wcześniej przygotowanego programu i jest oparte o ocenę zarówno zakładów ubezpieczeń oraz ich produktów. Jest ważną czynnością prawną, gdyż prawidłowo zawarta i dopracowana umowa ubezpieczenia ma decydujące znaczenie dla jakości ochrony ubezpieczeniowej.

  • BIEŻĄCA OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ - ZBU „Gołębiewska” Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do jakości i skuteczności obsługi Klienta w całym okresie ubezpieczenia. Bieżąca obsługa brokera pomaga w prawidłowym przebiegu ubezpieczenia w całym jego okresie. Od pierwszych dni po zawarciu umowy czuwamy i służymy pomocą we wszystkich kwestiach i problemach ubezpieczeniowych.

  • UDZIAŁ W LIKWIDACJI SZKÓD - aktywny udział brokera w procesie likwidacji szkód jest silnie akcentowany w naszej ofercie. Zajście wypadku i powstanie szkody jest newralgicznym momentem w całym przebiegu ubezpieczenia. Ujawniają się wtedy wady i zalety zawartych umów. Jest to również ważny sprawdzian umiejętności i sprawności brokera. Ubezpieczony (poszkodowany) w sytuacji stresu związanego z wypadkiem oczekuje szczególnej troski i opieki. 

  • INNE USŁUGI - nasz zespół deklaruje również wolę współpracy wykraczającej poza zakres obsługi brokerskiej. Szkolenia i instruktaże z zakresu obsługi ubezpieczeń oraz z zakresu bezpieczeństwa, a także przygotowanie i wdrożenie procedur postępowania w razie szkody to jeden z takich elementów. Dysponujemy specjalistami z wielu dziedzin, mającymi doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe, którzy mogą skutecznie wspierać działania szkoleniowe Klienta. Zależy nam, aby osoby współpracujące z brokerem, byli świadomi istniejących zagrożeń i roli, jaką spełniają ubezpieczenia.
Powrót

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.